Ett mer hållbart liv i villan

Som villaägare så är det mycket som man bör tänka på för att leva ett mer hållbart liv i villan. Att tänka på långsiktig lösningar är inte bara att bygga ett lågenergihus. Det är viktigt att man tänker på fler saker som exempelvis husets livslängd. Vilka underhåll som kommer att behöva göras i framtiden bland annat.

Det är viktigt att vi har ett bra inomhusklimat och att huset i sig inte använder allt för mycket energi. Men det är lika viktigt hur länge ett hus håller innan vi behöver åtgärda saker och ting. Att tänka på vilka material man använder redan vid bygget av huset är också viktigt idag. Det är inte alltid lätt att hålla koll på vad som gäller för att renovera och bygga mer hållbart. På regeringens initiativ har Boverket tagit fram sajten Informationscentrum för hållbart byggande och via den kan du få bra tips och råd. Du hittar bra guider för att välja rätt byggmaterial men också information om du exempelvis vill installera solpaneler på din villa.

Även tillverkare av produkter har kraven på sig att skapa mer hållbara produkter och som konsument så gäller det att ha koll på vad som är det bästa alternativen vid renovering av våra hem. Vill vi förändra så måste vi alla göra vårt för att förbättra situationen. Det är inte bara tillverkare utan även vi som privatpersoner måste sätta press på de som idag levererar byggmaterial. Stora byggföretag och andra är på gång med förändringar och alla måste vi följa efter på bästa sätt. Tillsammans så kan vi skapa en förändring hur hållbarhet blir något som nästintill är en standard vid olika renoverings- och byggprojekt.